Gå til hovedområdet
Alle regionale museer i Schleswig-HolsteinAlle regionale museer i SH

Forskning

Forskningen på museet vedrører ofte fundmateriale og udgør grundlaget for talrige studieprojekter. Udover de arkæologiske metoder finder naturvidenskabelige analysemetoder ligeledes anvendelse.

I forbindelse med de materialeanalytiske undersøgelser lægger Arkæologisk Museum Gottorp Slot stor vægt på at beskadige fundene mindst muligt eller slet ikke. Gennem forskellige kooperationer med anerkendte arkæologiske forskningscentre og innovative forskningssammenslutninger bidrager vi til den aktuelle udvikling, ligesom vi bringer vores kompetencer i spil i internationale kooperationsnetværk.

Mangeårige forskningsudgravninger leverer komplekse informationer og mange fund, hvis håndtering i dag er blevet et centralt spørgsmål inden for forskningsverdenen. Af eksempler kan nævnes udgravninger i Hedeby eller i den slaviske centralborg Starigard/Oldenburg samt forskningsprojekter i forbindelse med stenalderbopladser.

Til det formål arbejder vi tæt sammen med Centrum for Baltisk og Skandinaviske Arkæologi om at udvikle et centralt nøgleelement, der skal styrke den tredimensionale forbindelse mellem geometriske og faktuelle informationer og lagre dem i geografiske informationssystemer. Der arrangeres ligeledes internationalt rettede seminarer vedrørende specielle forskningsspørgsmål med jævne mellemrum.

Slesvig-Holstens statsmuseer
schliessen
Rul op