Coronapandemi

Museumsøen Schloss Gottorf er åben. Vi har samlet alle de vigtige oplysninger til dit besøg HER. Da vi i øjeblikket kun har tilladelse til at give adgang til et begrænset antal gæster på samme tid, bedes du kontakte vores service før dit besøg for at reservere et billet: +49 (0) 4621 813 222, service@landesmuseen.sh.

schliessen
Gå til hovedområdet
Alle regionale museer i Schleswig-HolsteinAlle regionale museer i SH

Middelalder

Udstillingerne på Gottorp Slot beskæftiger sig i høj grad med middelalderen. Her sætter Arkæologisk Museum Gottorp Slot fokus på menneskets hverdag i middelalderen. Besøgende på middelalder-udstillingen får mulighed for at danne sig et anskueligt billede af en verden, der på en gang er os både nær og fremmed.

Livet på landet

De fleste mennesker boede og arbejdede på landet. Gennem skovrydning og digebygning blev landbrugsarealerne udvidet betydeligt. Tørvegødning og nye landbrugsmaskiner til pløjning og såning hørte til innovationerne i middelalderens landbrug. Naturkræfterne spillede i den forbindelse en stor rolle, hvilket bl.a. kom til udtryk i form at vundet og tabt kulturland ud til Nordsøens barske kyster. Jernudsmeltning og mølleteknik dokumenterer, at der også på landet blev udøvet håndværk og drevet erhverv. Modellen af et middelalderligt bondehus er baseret på resultaterne af arkæologisk og folkloristisk forskning og leverer informationer om husets byggestil og anvendelse.

Riddervæsen i Slesvig-Holsten

Borgen repræsenterer et væsentligt aspekt af livet i middelalderen: riddervæsenet. Riddervæsenets opståen og fald markeres af områdets to vigtigste slag: Bornhöved 1227 og Hemmingstedt 1500. Fund og undersøgelsesresultater fra et landsherreligt borganlæg og et fæstningstårn tilhørende en mindre landadel anskueliggør de sociale forskelle inden for landets ledende lag.

Et liv starter og slutter

Kirkerne er de bedst bevarede byggetekniske overleveringer fra middelalderen. Døbefont, kister og billeder af livet i det hinsides belyser den menneskelige livsvejs start- og slutpunkter. Arkæologiske fund kaster ligeledes lys over de forskellige måder, gudsfrygten kom til udtryk på: Fra valfarter til fjerne steder og trofaste andagter i tyste kamre til magiske skikke inden for den folkelige religion.

Udgravningen af Slesvigs middelalderby

Især de mange fund i forbindelse med udgravningen af Slesvigs gamle bydel anskueliggør emnet byen i middelalderen. Disse fund behandles særligt udførligt i udstillingen. Efter flere angreb i midten af det 11. århundrede ophørte Hedeby med at eksistere, hvorefter byens funktioner flyttede over til den anden side af fjorden: Slesvig var født. Udstillingen skal derfor ses som en forlængelse af udstillingen på Hedebymuseet. Materialet belyser mange forskellige aspekter af hverdagen i en middelalderby: fra håndværk og handel samt ernæring og beklædning til boligindretning og fritid.

Slesvigs vigtige rolle i den internationale handel mellem Nord- og Østersøen samt mellem Skandinavien og kontinentet fra sidst i det 11. til midt i det 13. århundrede tydeliggøres i særlig høj grad af de mange arkæologiske vidnesbyrd i denne udstilling. De slesvigske købmænd drog allerede ud på handelsture før oprettelsen af det nedertyske Hanseforbund.

Landesmuseen Schleswig-Holstein
schliessen
Rul op